Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Mã báo cáo

1

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Hoạt động doanh nghiệp

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Năm

Nguồn

http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Lê Quốc Cường
WIN-KBE9IKHP55O\chuyenvien
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:27 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht