Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Mã báo cáo

10

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Năm

Nguồn

Phụ lục X Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Lê Quốc Cường
Nguyễn Trọng Hưng
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:50 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht