Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo tài chính 6 tháng  của doanh nghiệp

Mã báo cáo

8

Mô tả báo cáo

Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT

Loại báo cáo

Báo cáo tài chính

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

6 Tháng

Nguồn

Phụ lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Lê Quốc Cường
Nguyễn Trọng Hưng
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 11/12/2015 4:17 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:52 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht