Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo tình hình đầu tư tài chính

Mã báo cáo

17-CCTCDN

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Đầu tư tài chính

Đơn vị

Nộp file

No

Kỳ báo cáo

Tháng

Nguồn

BieuMau17CCTCDN

Ngày nộp

25

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_ChiCucTCDN

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 28/03/2016 5:02 CH by System Account