Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm

Mã báo cáo

6

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Hoạt động doanh nghiệp

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Năm

Nguồn

Phụ lục VII Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Lê Quốc Cường
Nguyễn Trọng Hưng
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 11/12/2015 4:24 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:52 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht