Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Mã báo cáo

09-SLĐTBXH

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp

Đơn vị

Nộp file

No

Kỳ báo cáo

Tháng

Nguồn

BieuMau09SLDTBXH

Ngày nộp

27

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_SoLaoDongTBXH

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 28/03/2016 5:11 CH by System Account