Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan ban hành

UBND T.P Hồ Chí Minh

Số ký hiệu

6076/UBND-CNN

Ngày ban hành

19/11/2014

Trích yếu

Về việc thực hiện Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Loại Báo Cáo

Công văn

Attachments

CV 6076.pdf    
Content Type: Item
Created at 05/01/2015 3:00 CH by WIN-KBE9IKHP55O\canbobaocao
Last modified at 05/01/2015 3:02 CH by WIN-KBE9IKHP55O\canbobaocao