Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Số ký hiệu

51/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành

01/07/2013

Trích yếu

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên

Loại Báo Cáo

Nghị định

Attachments

51-nd.pdf    
Content Type: Item
Created at 10/11/2014 4:14 CH by System Account
Last modified at 18/11/2014 9:46 SA by System Account