Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Số ký hiệu

99/2012/NĐ-CP

Ngày ban hành

15/11/2012

Trích yếu

Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Loại Báo Cáo

Nghị định

Attachments

NDCP_99_2012.pdf    
Content Type: Item
Created at 10/11/2014 4:14 CH by System Account
Last modified at 18/11/2014 9:46 SA by System Account