Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Link Infopath
  
  
  
  
 124-7-4-Năm-2024.htm3161
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 42024Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong20/05/2024 8:18 SA0Đã ban hành
 124-6-4-Năm-2024.htm3160
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 42024Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong20/05/2024 8:17 SA0Đã ban hành
 124-7-3-Năm-2024.htm3157
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 32024Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong20/05/2024 8:18 SA0Đã ban hành
 124-6-3-Năm-2024.htm3156
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 32024Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong20/05/2024 8:18 SA0Đã ban hành
 124-7-2-Năm-2024.htm3143
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 22024Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:48 SA0Đã ban hành
 124-6-2-Năm-2024.htm3142
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 22024Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:46 SA0Đã ban hành
 124-7-1-Năm-2024.htm3138
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 12024Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:49 SA0Đã ban hành
 124-6-1-Năm-2024.htm3137
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 12024Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:46 SA0Đã ban hành
 124-7-12-Năm-2023.htm3128
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 122023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:49 SA0Đã ban hành
 124-6-12-Năm-2023.htm3127
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 122023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:46 SA0Đã ban hành
 124-7-11-Năm-2023.htm3125
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 112023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:50 SA0Đã ban hành
 124-6-11-Năm-2023.htm3124
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 112023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:47 SA0Đã ban hành
 124-7-10-Năm-2023.htm3118
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 102023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:50 SA0Đã ban hành
 124-6-10-Năm-2023.htm3117
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 102023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:47 SA0Đã ban hành
 124-7-9-Năm-2023.htm3116
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 92023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:50 SA0Đã ban hành
 124-6-9-Năm-2023.htm3115
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 92023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:47 SA0Đã ban hành
 124-7-8-Năm-2023.htm3112
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 82023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:51 SA0Đã ban hành
 124-6-8-Năm-2023.htm3111
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 82023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:48 SA0Đã ban hành
 124-6-7-Năm-2023.htm3110
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 72023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:48 SA0Đã ban hành
 124-7-7-Năm-2023.htm3109
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 72023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:51 SA0Đã ban hành
 124-7-6-Năm-2023.htm3081
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 62023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong15/03/2024 7:51 SA0Đã ban hành
 124-6-6-Năm-2023.htm3080
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 62023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong20/07/2023 10:08 SA0Đã ban hành
 124-7-5-Năm-2023.htm3064
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 52023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong21/06/2023 3:44 CH0Đã ban hành
 124-6-5-Năm-2023.htm3063
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 52023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong21/06/2023 3:44 CH0Đã ban hành
 124-6-4-Năm-2023.htm3052
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 42023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong10/05/2023 3:31 CH0Đã ban hành
 124-7-4-Năm-2023.htm3051
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 42023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong10/05/2023 3:31 CH0Đã ban hành
 124-7-3-Năm-2023.htm3047
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 32023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:19 CH0Đã ban hành
 124-6-3-Năm-2023.htm3046
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 32023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 3:58 CH0Đã ban hành
 124-7-2-Năm-2023.htm3035
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 22023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:20 CH0Đã ban hành
 124-6-2-Năm-2023.htm3034
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 22023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 3:58 CH0Đã ban hành
1 - 30Next