Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Link Infopath
  
  
  
  
 124-6-4-Năm-2023.htm3052
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 42023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong10/05/2023 3:31 CH0Đã ban hành
 124-7-4-Năm-2023.htm3051
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 42023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong10/05/2023 3:31 CH0Đã ban hành
 124-7-3-Năm-2023.htm3047
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 32023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:19 CH0Đã ban hành
 124-6-3-Năm-2023.htm3046
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 32023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 3:58 CH0Đã ban hành
 124-7-2-Năm-2023.htm3035
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 22023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:20 CH0Đã ban hành
 124-6-2-Năm-2023.htm3034
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 22023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 3:58 CH0Đã ban hành
 124-7-1-Năm-2023.htm3028
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 12023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:20 CH0Đã ban hành
 124-6-1-Năm-2023.htm3027
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 12023Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 3:58 CH0Đã ban hành
 124-6-12-Năm-2022.htm3022
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 122022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 3:59 CH0Đã ban hành
 124-7-12-Năm-2022.htm3021
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 122022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:21 CH0Đã ban hành
 124-6-11-Năm-2022.htm3020
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 112022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 3:59 CH0Đã ban hành
 124-7-11-Năm-2022.htm3019
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 112022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:22 CH0Đã ban hành
 124-7-10-Năm-2022.htm3018
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 102022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:22 CH0Đã ban hành
 124-6-10-Năm-2022.htm3017
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 102022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:00 CH0Đã ban hành
 124-7-9-Năm-2022.htm3013
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 92022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:22 CH0Đã ban hành
 124-6-9-Năm-2022.htm3012
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 92022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:00 CH0Đã ban hành
 124-7-8-Năm-2022.htm3009
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 82022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:23 CH0Đã ban hành
 124-6-8-Năm-2022.htm3008
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 82022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:00 CH0Đã ban hành
 124-7-7-Năm-2022.htm3003
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 72022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:26 CH0Đã ban hành
 124-6-7-Năm-2022.htm3002
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 72022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:01 CH0Đã ban hành
 124-7-6-Năm-2022.htm2987
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 62022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:27 CH0Đã ban hành
 124-6-6-Năm-2022.htm2986
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 62022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:02 CH0Đã ban hành
 124-7-5-Năm-2022.htm2966
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 52022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:28 CH0Đã ban hành
 124-6-5-Năm-2022.htm2965
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 52022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:02 CH0Đã ban hành
 124-7-4-Năm-2022.htm2939
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 42022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:28 CH0Đã ban hành
 124-6-4-Năm-2022.htm2938
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 42022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:02 CH0Đã ban hành
 124-7-3-Năm-2022.htm2925
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 32022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:30 CH0Đã ban hành
 124-6-3-Năm-2022.htm2924
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 32022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:02 CH0Đã ban hành
 124-6-2-Năm-2022.htm2904
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 22022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:03 CH0Đã ban hành
 124-7-2-Năm-2022.htm2899
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApprovedTháng 22022Ban hànhWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:30 CH0Đã ban hành
1 - 30Next