Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
124-6-4-Năm-2023.htm3052
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-7-4-Năm-2023.htm3051
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
1101-9-Năm-2022-4908034946.pdf3049
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpTổng Công ty Bến Thành -TNHH MTVNămApproved
1011-8-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-2926092921.pdf3048
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)6 ThángApproved
124-7-3-Năm-2023.htm3047
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-3-Năm-2023.htm3046
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
1161-15-Bất thường-20233604103607.pdf3045
  
Công bố thông tin bất thườngCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCMBất thườngApproved
1161-9-Năm-2022-2131102148.pdf3042
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCMNămApproved
1011-9-Năm-2022-0231030242.pdf3041
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)NămApproved
2022-3-Năm-2023-5531025552.pdf3040
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10NămApproved
2034-9-Năm-2022-3730023721.pdf3038
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà BèNămApproved
1161-3-Năm-2023-3130093101.pdf3037
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCMNămApproved
1011-15-Bất thường-20233813043820.pdf3036
  
Công bố thông tin bất thườngTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)Bất thườngApproved
124-7-2-Năm-2023.htm3035
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-2-Năm-2023.htm3034
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
2019-8-Năm-2023-4207084255.pdf3033
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7NămApproved
2033-5-Năm-2022-2906102944.pdf3031
  
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khácCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc MônNămApproved
2033-9-Năm-2022-2806102815.pdf3030
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc MônNămApproved
2031-3-Năm-2023-3801013841.pdf3029
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình ChánhNămApproved
124-7-1-Năm-2023.htm3028
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-1-Năm-2023.htm3027
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
1041-1-Năm-2022-4110104144.pdf3026
  
Chiến lược phát triển của doanh nghiệpTổng công ty Công nghiệp Sài Gòn -TNHH MTVNămApproved
2031-9-Năm-2022-2907022907.pdf3024
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình ChánhNămApproved
2022-9-Năm-2022-0618120607.pdf3023
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10NămApproved
124-6-12-Năm-2022.htm3022
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-7-12-Năm-2022.htm3021
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-11-Năm-2022.htm3020
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-7-11-Năm-2022.htm3019
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-7-10-Năm-2022.htm3018
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-10-Năm-2022.htm3017
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
1 - 30Next