Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
2030-9-Năm-2023-0312100344.pdf3144
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ ChiNămApproved
124-7-2-Năm-2024.htm3143
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-2-Năm-2024.htm3142
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
2019-9-Năm-2023-1302041344.pdf3141
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7NămApproved
2032-3-Năm-2023-3821023818.pdf3139
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò VấpNămApproved
124-7-1-Năm-2024.htm3138
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-1-Năm-2024.htm3137
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
2022-10-Năm-2023-4501044511.pdf3136
  
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10NămApproved
2032-9-Năm-2023-4701034747.pdf3135
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò VấpNămApproved
2031-9-Năm-2023-3801023850.pdf3134
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình ChánhNămApproved
2033-9-Năm-2023-3630103633.pdf3132
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc MônNămApproved
2030-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-2624092600.pdf3130
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi6 ThángApproved
2030-9-Năm-2022-2324092332.pdf3129
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ ChiNămApproved
124-7-12-Năm-2023.htm3128
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-12-Năm-2023.htm3127
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
2022-9-Năm-2023-5210095213.pdf3126
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10NămApproved
124-7-11-Năm-2023.htm3125
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-11-Năm-2023.htm3124
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
1141-3-Năm-2023-0828030859.pdf3123
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân ThuậnNămApproved
1141-2-Năm-2023-0728030703.pdf3122
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân ThuậnNămApproved
1141-8-Năm-2023-3628023613.pdf3120
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân ThuậnNămApproved
1141-9-Năm-2022-3528023516.pdf3119
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân ThuậnNămApproved
124-7-10-Năm-2023.htm3118
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-10-Năm-2023.htm3117
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-7-9-Năm-2023.htm3116
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-9-Năm-2023.htm3115
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
1161-15-Bất thường-20232202122217.pdf3114
  
Công bố thông tin bất thườngCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCMBất thườngApproved
1161-15-Bất thường-20232002122024.pdf3113
  
Công bố thông tin bất thườngCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCMBất thườngApproved
124-7-8-Năm-2023.htm3112
  
Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
124-6-8-Năm-2023.htm3111
  
Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao độngCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng VươngThángApproved
1 - 30Next